Kế hoạch tổ chức thực tập doanh nghiệp khoá 21

KHOA KỸ THUẬT MÁY TÍNH VÀ ĐIỆN TỬ

 

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC THỰC TẬP DOANH NGHIỆP KHÓA 21

 

[CHI TIẾT]

 

[DANH SÁCH SINH VIÊN VÀ GVHD]

 

[BIỂU MẪU]

 

I.                   Đối tượng, thời gian, địa điểm, hình thức thực tập

 

* Đối tượng: Sinh viên các lớp 21CE1, 21CE2, ngành Công nghệ Kỹ thuật máy tính; sinh viên các lớp 21NS, 21IR ngành Công nghệ Thông tin hệ Đại học thuộc khoa KTMT&ĐT.

* Thời gian: Từ 01/06/2023 đến ngày 31/07/2023.

*Địa điểm thực tập: Các doanh nghiệp, nhà máy, phân xưởng, xí nghiệp, tập đoàn, tổ chức chính trị xã hội, các trường học, v.v và có văn bản chấp thuận sinh viên đến thực tập thực tế.

*Hình thức thực tập: Trực tiếp tại đơn vị thực tập hoặc trực tuyến.

 

 

II. Mục tiêu

- Thực tập là cơ hội để sinh viên có dịp quan sát, tiếp cận và tìm hiểu thực tế hoạt động, sản xuất, kinh doanh, ứng dụng công nghệ thông tin của các cơ quan, doanh nghiệp. Qua đó, sinh viên có thể tham gia vào các nhiệm vụ thực tế, các chương trình huấn luyện của doanh nghiệp; vận dụng tổng hợp các kiến thức đã học vào công việc thực tế nhằm giải quyết các vấn đề cụ thể. Sau kỳ thực tập, sinh viên có thể có khả năng:

- Áp dụng tổng hợp các kiến thức đã học vào thực tế công việc, quá trình này giúp sinh viên nhận biết được điểm mạnh, điểm yếu của mình và cần trang bị thêm những kiến thức, kỹ năng gì để đáp ứng nhu cầu công việc.

 - Kỳ thực tập giúp sinh viên học hỏi, rèn luyện phong cách làm việc và ứng xử trong các mối quan hệ công tác. Sinh viên có dịp học hỏi và trao dồi thêm các kỹ năng mềm cần thiết cho mục tiêu nghề nghiệp tương lai sau khi tốt nghiệp ra trường

- Đề xuất các khuyến nghị cho đơn vị thực tập nhằm cải tiến chất lượng, sản phẩm, dịch vụ, marketing v.v. mà doanh nghiệp đang cung cấp cho thị trường.

III. Lịch trình thực tập doanh nghiệp

 

TT

Nội dung thực hiện

Đơn vị thực hiện

Thời gian

1

Sinh viên đăng ký đơn vị thực tập

Khoa, CVHT, sinh viên

Từ 05/05/2023 đến 25/05/2023

2

Khoa rà soát những sv chưa có đơn vị thực tập, sau đó sẽ hỗ trợ giới thiệu nơi thực tập cho sv

Khoa, GV trong khoa, sinh viên

Từ ngày 25/05/2023 đến ngày 30/05/2023

3

Khoa phân công GVHD cho phù hợp với thực tế

- Thông báo danh sách GVHD đến sinh viên

Khoa

Từ 1/06/2023 đến 3/06/2023

4

Sinh viên nộp đề cương thực tập doanh nghiệp lên hệ thống

Sinh viên, GVHD

Từ 1/06/2023 đến 16/06/2023

5

Sinh viên thực hiện nhiệm vụ thực tập doanh nghiệp và viết báo cáo sau khi kết thúc.

Sinh viên, GVHD

Từ 01/06/2023 đến 31/07/2023

6

Sinh viên nộp báo cáo lên hệ thống

Sinh viên

Từ ngày 01/08/2023 đến ngày 03/08/2023

7

GVHD duyệt báo cáo trên hệ thống

Sinh viên, GVHD

Từ ngày 03/08/2023 đến ngày 4/08/2023

8

Khoa chốt danh sách sinh viên được bảo vệ và thành lập hội đồng bảo vệ thực tập doanh nghiệp

Khoa

Từ ngày 5/08/2023 đến ngày 6/08/2023

9

Sinh viên báo cáo kết quả thực tập Doanh nghiệp.

Khoa, Sinh viên, GVHD

Dự kiến từ 10/08/2023 đến 12/08/2023

 [XEM CHI TIẾT Ở FILE ĐÍNH KÈM]

[DANH SÁCH THỰC TẬP DOANH NGHIỆP CE, IT]

 

 

 

BÌNH LUẬN

Đối tác - hợp tác

Liên kết hữu ích