Kế hoạch tổ chức thực tập doanh nghiệp cho sinh viên khóa 2020 hệ Đại học

Khoa KTMT&ĐT lập kế hoạch tổ chức thực tập doanh nghiệp cho sinh viên khóa 2020 hệ Đại học cụ thể như sau:

<THÔNG TIN CHI TIẾT>

<BIỂU MẪU>

I.    Đối tượng, thời gian, địa điểm, hình thức thực tập

Đối tượng: Sinh viên lớp 20CE, ngành Công nghệ Kỹ thuật máy tính, sinh viên lớp 20NS ngành Mạng và an toàn thông tin hệ Đại học thuộc khoa KTMT&ĐT.

Thời gian: Từ 30/05/2022 đến ngày 31/07/2022.

 Địa điểm thực tập: Các doanh nghiệp, nhà máy, phân xưởng, xí nghiệp, tập đoàn, tổ chức chính trị xã hội, các trường học, … và có văn bản chấp thuận sinh viên đến thực tập thực tế.

BÌNH LUẬN

Liên kết hữu ích