Kế hoạch tổ chức thi + Hướng dẫn thi trực tuyến các học phần còn lại (Hệ ĐH+CĐ) - HK 2-năm học 2020-2021

Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, để đảm bảo kế hoạch năm học 2020 - 2021 và các kế hoạch chung của Nhà trường, Phòng KT&ĐBCLGD thông báo kế hoạch tổ chức thi kết thúc học phần học kỳ 2 năm học 2020 - 2021 các môn còn lại theo hình thức trực tuyến.

- Sinh viên theo dõi hình thức thi trực tuyến các môn còn lại để có kế hoạch ôn thi phù hợp. Chi tiết xem File đính kèm

Thời gian thi cụ thể sẽ thông báo sau.

- Để tham gia thi trực tuyến sinh viên phải đọc kỹ và đảm bảo các yêu cầu được quy định trong mục III trong hướng dẫn số 920/HD-ĐHVH về công tác thi và coi thi trực tuyến (xem  File đính kèm ).

- Một trong các yêu cầu sinh viên cần thực hiện là Cài đặt sẵn phần mềm quay màn hình online Free Online Screen Recorder (ApowerREC) theo link:https://www.apowersoft.com/free-online-screen-recorder.  SV có thể xem hướng dẫn số 38/HD-KT&ĐBCL về cách quay màn hình máy vi tính khi thi trực tuyến (xem File đính kèm ).

Những SV không thể dự thi trực tuyến có thể gửi đơn xin hoãn thi theo  File đính kèm  và điền thông tin trên google form https://forms.gle/w14vDwL7Cp566jmK9Những lý do không chính đáng và nộp đơn sau buổi thi sẽ không được giải quyết.

 

 Mọi thắc mắc về đợt thi sinh viên có thể liên hệ với phòng KT&ĐBCL qua email: kt_dbcl@vku.udn.vn hoặc số điện thoại: 0236 3981 368.

  Phòng KT&ĐBCLGD.

 

BÌNH LUẬN

Liên kết hữu ích