Kế hoạch thực tập tốt nghiệp đối với Khóa 17 và thực tập doanh nghiệp đối với Khóa 19 (cập nhật)

Dịch bệnh Covid khả năng còn diễn biến kéo dài và phức tạp. Vì vậy, khoa KHMT thực hiện hiệu chỉnh "Kế hoạch Thực tập tốt nghiệp" đối với Khóa 17 và "Kế hoạch Thực tập doanh nghiệp" đối với Khóa 19 cho phù hợp với tình hình thực tế.
(Kế hoạch số 63/KH-KHMT và Kế hoạch số 64/KH-KHMT ngày 03/08/2021 thay thế cho Kế hoạch số 43/KH-KHMT và Kế hoạch số 44/KH-KHMT ngày 13/07/2021 của Khoa Khoa học máy tính).
Sinh viên xem kế hoạch tại file đính kèm:
 

BÌNH LUẬN

Liên kết hữu ích