Java talk show TDD/BDD in Software Development - What, Why & How?

Java Talk "TDD/BDD in Software Development - What, Why & How?" do CMC Global tổ chức
  • Hoàn toàn miễn phí với sự góp mặt của các chuyên gia đến từ khối sản xuất của CMC Global
  • Thời gian: 09:00 ngày 07.01.2023
  • Hình thức: Offline kết hợp Online
  • Địa điểm: Offline tại Trung tâm đổi mới sáng tạo quốc gia - NIC (Hà Nội) và Online qua nền tảng Microsoft Teams
  • Hạn đăng ký tham gia: 23:59 ngày 04.01.2022
  • Link đăng ký tham gia sự kiện: https://s2k.cmcglobal.com.vn/event
     
  •  

BÌNH LUẬN

Liên kết hữu ích