Hướng dẫn xem điểm các học phần Giáo dục thể chất

Hiện nay hệ thống của Khoa Giáo dục thể chất (Đại học Đà Nẵng) đã hoàn thiện và cho phép sinh viên xem điểm các học phần GDTC của mình, cụ thể các bước như sau:

1. Đăng nhập vào tài khoản cá nhân của mình: Đăng nhập - Khoa GDTC Đại Học Đà Nẵng (udn.vn)

    Tài khoản: Là mã sinh viên

    Mật khẩu: 12345678

2. Sinh viên cần đổi mật khẩu ở lần đăng nhập đầu tiên: Vào Cá nhân, chọn Đổi mật khẩu

3. Để xem kết quả các học phần Giáo dục thể chất: Vào Cá nhân, chọn Xem bảng điểm

Phòng Đào tạo thông báo sinh viên toàn trường được biết và xem điểm GDTC của mình.

Trân trọng./.

BÌNH LUẬN

Đối tác - hợp tác

Liên kết hữu ích