Hướng dẫn thực hiện các chính sách sinh viên học kỳ 1 năm học 2019-2020

"

Tổ Công tác sinh viên thông báo đến tất cả sinh viên đang theo học tại trường về việc thực hiện các chính sách cho sinh viên học kỳ 1 năm học 2019-2020. Nội dung chi tiết sinh viên xem tại file đính kèm.
Sinh viên lưu ý một số nội dung sau:
- Các chính sách thực hiện gồm:  Miễn giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập, 
- Thời gian nộp hồ sơ: Hạn cuối ngày 05/10/2019
- Địa điểm: nộp trực tiếp tại Tổ Công tác sinh viên (C. Dung), Phòng A105.
Sinh viên căn cứ thông báo nộp đầy đủ hồ sơ và đúng thời gian quy định.

"

BÌNH LUẬN

Liên kết hữu ích