Hướng dẫn làm bài thi tiếng anh đầu vào dành cho sinh viên khóa 2021

Để giúp sinh viên nắm rõ cách làm bài thi đánh giá năng lực tiếng Anh đầu vào. Phòng Đào tạo hướng dẫn sinh viên Khóa 2021 cách làm bài thi và một số vấn đề sinh viên cần lưu ý khi tham gia kỳ thi.

Hướng dẫn làm bài thi tiếng Anh (xem tại File đính kèm)
Một số vấn đề cần lưu ý thí sinh (xem tại File đính kèm)
 
Trong quá trình làm bài, nếu có bất thường thí sinh cần báo cáo ngay với CBCT qua chức năng Chatbox trong phòng thi trực tuyến để được xử lý kịp thời.

Trường hợp không thể vào phòng thi trực tuyến (mất kết nối internet, mất điện hay máy tính hỏng), TS báo về Hội đồng thi qua số Hotline: 0236 627 7868 (Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục)

 

 

BÌNH LUẬN

Liên kết hữu ích