Hướng dẫn làm bài thi Tiếng Anh 1 + Tiếng Anh dự bị

Phòng KT&ĐBCL thông báo hướng dẫn làm bài thi Tiếng Anh 1 + Tiếng Anh dự bị đối với các lớp do GV Trường Đại học Ngoại ngữ giảng dạy:

Sinh viên thi trên hệ thống thi của Trường Đại học Ngoại ngữ, xem hướng dẫn chi tiết tại link: https://by.com.vn/ETr6IB

 

Lưu ý: Đối với lớp Tiếng Anh 1 (1) và (23) thi trên hệ thống thi của Trường VKU như những môn thi khác.

 

Nếu có thắc mắc sinh viên có thể liên hệ Phòng KT&ĐBCL qua Email: kt_dbcl@vku.udn.vn hoặc Fanpage: https://www.facebook.com/ktdbclvku

 

BÌNH LUẬN

Liên kết hữu ích