Hướng dẫn Đánh giá đồ án, khóa luận tốt nghiệp theo hình thức trực tuyến của Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông Việt - Hàn, Đại học Đà Nẵng

Phòng Đào tạo Hướng dẫn Đánh giá đồ án, khóa luận tốt nghiệp theo hình thức trực tuyến của Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông Việt - Hàn, Đại học Đà Nẵng sinh viên xem tại File đính kèm 1 và xem Biểu mẫu kèm theo tại File đính kèm 2

Phòng Đào tạo.

BÌNH LUẬN

Liên kết hữu ích