Học bổng "Nuôi dưỡng ước mơ" do ông Nguyên Thành Lân tài trợ

Thực hiện Công văn số 3640/ĐHĐN-HSSV ngày 23/9/2022 của Giám đốc Đại học Đà Nẵng về việc triển khai học bổng Nuôi dưỡng ước mơ do Ông Nguyễn Thành Lân tài trợ, Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông Việt - Hàn thông báo về việc nộp hồ sơ xét chọn học bổng, nội dung cụ thể như sau:

1. Đối tượng và tiêu chí xét chọn

Sinh viên tham gia xét chọn thỏa mãn tất cả các tiêu chí sau:

- Là sinh viên hệ chính quy khóa tuyển sinh năm 2022 (sinh viên năm 1);

- Có hộ khẩu thường trú tại thành phố Đà Nẵng;

- Sinh viên thuộc một trong các đối tượng sau: Con mồ côi do đại dịch Covid-19; con mồ côi cha và mẹ; con mồ côi cha hoặc mẹ; con hộ đặc biệt nghèo.

* Ưu tiên sinh viên có kết quả trúng tuyển cao.

2. Số lượng và trị giá học bổng

- Số lượng: 01 sinh viên;

- Trị giá học bổng: 20.000.000 VNĐ/sinh viên;

3. Hồ sơ tham gia xét chọn

- Tờ khai xét cấp học bổng (mẫu kèm theo);

- Giấy báo trúng tuyển (bản sao);

- Giấy xác nhận đang là sinh viên năm 1;

-  Giấy xác nhận hoàn cảnh gia đình (nếu có).

4.  Thời gian và địa điểm nộp hồ sơ

- Thời gian: Hạn cuối nhận hồ sơ trước ngày 06/10/2022.

- Địa điểm: Phòng Công tác sinh viên Khu V (P. A105).

Nhà trường thông báo để sinh viên được biết, nộp hồ sơ theo đúng thời gian quy định, trường hợp chậm trễ và hồ sơ không đúng đối tượng sẽ không được xem xét.
Đề nghị các Khoa đôn đốc giảng viên chủ nhiệm các lớp triển khai thông báo đến sinh viên trong lớp thực hiện. Mọi thông tin phản hồi về phòng Công tác sinh viên (ĐT: 0236 3667129; email: congtacsinhvien@vku.udn.vn), chuyên viên: Cô Trần Thị Dung.

BÌNH LUẬN

Liên kết hữu ích