Hỗ trợ sinh viên có gia đình ảnh hưởng bởi dịch Covid-19

"

Nhằm chia sẻ khó khăn cùng xã hội, giúp người học giảm thiểu những tác động của dịch Covid-19. Khoa CNTT&TT đã quyết định hỗ trợ cho những sinh viên có gia đình bị ảnh hưởng kinh tế nghiệm trọng bởi dịch Covid-19. Sinh viên xét thấy mình thuộc các đối tượng như thông báo nhanh chóng nộp hồ sơ đăng ký trực tiếp trong giờ hành chính tại Tổ Công tác sinh viên A105 Khu V.
Mọi thắc mắc xin liên hệ Phòng CTSV qua số ĐT: 02363.667.129

"

BÌNH LUẬN

Liên kết hữu ích