Gia hạn thời gian thu học phí HK2 năm học 2019-2020

"

Theo như thông báo Số 199/TB-K.CNTT&TT về việc thu học phí HK2 năm học 2019-2020, Tổ Kế hoạch tài chính thông báo lại thời gian nộp học phí chính thức là: 18/02/2020 (Thứ 4) tại Phòng Kế hoạch – Tài chính, Khu A, Phòng 106.

Sau thời gian quy định trên, những sinh viên chưa nộp học phí sẽ bị loại khỏi danh sách các lớp học phần.

"

BÌNH LUẬN

Liên kết hữu ích