ETC 2021 - Danh sách các nhóm lọt vào vòng Chung kết và kế hoạch thi kết thúc HP TACN2

BTC Cuộc thi ETC 2021 thông báo danh sách 10 nhóm lọt vào vòng Chung kết, xem File đính kèm

- Thời gian thi Chung kết sẽ được thông báo sau (tùy tình hình thực tế).

- Những hướng dẫn cho vòng Chung kết BTC sẽ thông báo sớm đến các GVHD và các đội dự thi. Sinh viên chú ý theo dõi thông báo của BTC.

- Đối với các nhóm sinh viên đã đăng ký thi ETC và không lọt vào vòng Chung kết thì sẽ thi cuối kỳ theo lịch chung của Trường (thi vấn đáp online, lịch thi sẽ thông báo sau) và nhận tối đa là điểm B. Các nhóm sẽ thi theo lớp học phần có số lượng thành viên nhiều hơn.

 

CHÚC MỪNG CÁC NHÓM ĐÃ VÀO VÒNG CHUNG KẾT VÀ CHÚC TẤT CẢ CÁC BẠN THI THÀNH CÔNG.

BÌNH LUẬN

Liên kết hữu ích