V/v phát động cuộc thi giới thiệu sách về Chủ tịch Hồ Chí Minh với chủ đề Bác Hồ - Niềm tin yêu qua từng trang sách năm 2022

Kỷ niệm 132 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2022);kỷ niệm

[HƯỚNG DẪN] Học tập chuyên đề về tư tưởng,đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong cán bộ đoàn, đoàn viên, thanh niên giai đoạn 2022-2026

Thực hiện Hướng dẫn số 91-HD/TĐTN-BTG ngày 17/5/2022 của Ban Tuyên giáo Thành Đoàn Đà

V/v Tổ chức ra quân đồng loạt ngày Chủ nhật xanh năm 2022

Thực hiện Chương trình Công tác Đoàn và phòng trào thanh niên năm 2022, bám

V/v giải thưởng Học sinh, SV vượt khó học giỏi và Học sinh là cán bộ Đoàn Đổi 2 giỏi năm học 2021 – 2022

Hội Khuyến học, Sở Giáo dục và Đào tạo và Thành Đoàn Đà Nẵng đã

Liên kết hữu ích