[QUYẾT ĐỊNH] V/v khen thưởng các cá nhân đạt danh hiệu Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác năm 2023

-        Căn cứ Điều lệ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh;

-        Căn cứ Quyết định số 24/QĐ-BTV ngày 16/10/1995 của Ban Thường vụ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Quảng Nam - Đà Nẵng về việc thành lập Đoàn Đại học Đà Nẵng và các Đoàn Trường trực thuộc;

-        Căn cứ công văn của Ban Chấp hành Đoàn các đơn vị trực thuộc về việc đề nghị xét tặng danh hiệu Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác năm 2023; Xét đề nghị của Văn phòng Đoàn Đại học Đà Nẵng,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Tặng giấy chứng nhận của Ban Chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Đại học Đà Nẵng cho 31 cá nhân đạt danh hiệu Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác năm 2023 (có danh sách kèm theo).

Điều 2: Tặng kèm theo giấy chứng nhận mức tiền thưởng 100.000đ (Một trăm ngàn đồng) cho mỗi cá nhân.

Điều 3: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4: Ban Chấp hành Đoàn Đại học Đà Nẵng, Ban Chấp hành Đoàn các đơn vị trực thuộc và cá nhân có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Xem chi tiết tại link: https://drive.google.com/file/d/1cjy10UHL2GS43_TA1VKnBSeAtumlE43L/view?usp=sharing

 

ĐOÀN THANH NIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG VIỆT-HÀN

 

 

Website: http://yu.vku.udn.vn/

✅Fanpage: Tuổi trẻ trường Đại học Công nghệ thông tin và truyền thông Việt - Hàn

✉️Email: doanthanhnien@vku.udn.vn

☎️Điện thoại: 0236.3.667.191

⛳Địa chỉ: Khu đô thị Đại học Đà Nẵng, 470 Trần Đại Nghĩa, Phường Hòa Quý, Quận Ngũ Hành Sơn,TP. Đà Nẵng.

 

BÌNH LUẬN

Đối tác - hợp tác

Liên kết hữu ích