V/v rà soát, giới thiệu hồ sơ sản phẩm sáng tạo tham gia xét chọn Giải thưởng "Tuổi trẻ sáng tạo" toàn quốc năm 2022

Thực hiện Chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2022;

V/v đề cử xét trao tặng Giải thưởng Kovalevskaia năm 2022

Thực hiện Công văn 4273/BGDĐT-KHCNMT ngày 05/9/2022 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào

[KẾ HOẠCH] Tổ chức cuộc thi Tiếng Anh trong sinh viên Star Awards 2022

Ban Chấp hành Đoàn Đại học Đà Nẵng phối hợp cùng Đoàn các Đại học

[THÔNG BÁO] Về việc trả sổ đoàn cho đoàn viên K17

THÔNG BÁO Về việc trả sổ đoàn cho Đoàn viên khóa 17

[HƯỚNG DẪN] Triển khai Cuộc vận động "Xây dựng hình mẫu thanh niên Việt Nam giai đoạn 2018 - 2022" năm 2022

Nhằm xây dựng giá trị hình mẫu thanh niên Việt Nam với những tiêu chí,

Triển khai Cuộc thi trực tuyến

Thực hiện Kế hoạch số 482/KH-BGDĐT ngày 06/5/2022 của Bộ Giáo dục và Đào tạo

Liên kết hữu ích