Điều động sinh viên tham dự "Lễ khai giảng năm học 2019 - 2020"

"

Thực hiện theo kế hoạch năm học 2019 – 2020, Khoa Công nghệ thông tin và Truyền thông tổ chức Lễ khai giảng năm học 2019 – 2020 vào ngày 18/09/2019 (Thứ tư). Để buổi lễ diễn ra trang trọng và thành công, Tổ CTSV thông báo điều động sinh viên tham dự cụ thể như sau.
1. Thời gian, địa điểm:
- Thời gian: 7h30 ngày 18/09/2019 (Thứ 4)
- Địa điểm: Khoa Công nghệ thông tin và Truyền thông
2. Thành phần:
- Tất cả sinh viên các khóa
- Giảng viên chủ nhiệm các lớp sinh hoạt
*Lưu ý: Tất cả sinh viên khi đến tham dự phải ăn mặc chỉnh tề, áo đồng phục khoa, quần lịch sự.

"

BÌNH LUẬN

Liên kết hữu ích