Điều động sinh viên tham dự "Chuỗi các hoạt động Khoa học, Sáng tạo và Khởi nghiệp"

"

Thực hiện theo kế hoạch tổ chức Chuỗi các hoạt động Khoa học, Sáng tạo và Khởi nghiệp của Khoa Công nghệ thông tin và Truyền thông, Tổ CTSV thông báo điều động sinh viên tham dự hoạt động này cụ thể như sau:
1. Thời gian, địa điểm:
- Thời gian: 7h30 ngày 27/09/2019 (Thứ 6)
- Địa điểm: Hội trường A – Trường Cao đẳng Công nghệ thông tin 
2. Thành phần:
- Mỗi lớp 07 sinh viên (bắt buộc đối với Ban cán sự lớp và Ban chấp hành chi đoàn).

*Lưu ý: Tất cả sinh viên khi đến tham dự phải ăn mặc chỉnh tề. Yêu cầu tất cả sinh viên có mặt đầy đủ, đúng giờ và tham dự nghiêm túc.

"

BÌNH LUẬN

Liên kết hữu ích