Điều chỉnh lịch thi kết thúc học phần HK 1 - 2020-2021 - Khóa 18 Hệ đại học

"

Phòng Đào tạo cập nhật điều chỉnh phòng thi kết thúc học phần một số môn Khóa 18 - Hệ Đại học.

Sinh viên xem chi tiết trong file đính kèm và xem cập nhật danh sách thi trước khi thi.

http://daotao.vku.udn.vn/lich-thi/

Phòng Đào tao.

"

BÌNH LUẬN

Tin nổi bật


Liên kết hữu ích