Danh sách thi thử hai học phần Cấu trúc dữ liệu & giải thuật và Marketing căn bản - 15/7/2021

Phòng KT&ĐBCLGD thông báo danh sách thi thử hai học phần Cấu trúc dữ liệu & giải thuật và Marketing căn bản - 15/7/2021

Sinh viên xem tại link dưới đây:

https://drive.google.com/drive/folders/1KphVWAevhth6u-0P5v6WdtdO7n5V8AEw?usp=sharing

 

Lưu ý: Sinh viên thực hiện đầy đủ các quy trình như thi chính thức (kết quả thi thử không ảnh hưởng đến kết quả học tập).

 Mọi vấn đề, sự cố phát sinh trong quá trình thi sinh viên có thể gọi vào số hotline của Phòng KT&DBCLGD: 0236 3981 368 / 0236 627 7868 hoặc qua email: kt_dbcl@vku.udn.vn

BÌNH LUẬN

Liên kết hữu ích