Danh sách thi kết thúc học phần Khóa 2021 (bao gồm cả danh sách các học phần hoãn thi HK 2-2020-2021)

Phòng KT&DDBCLGD thông báo danh sách thi kết thúc học phần Khóa 2021 (bao gồm các các học phần hoãn thi thi lại HK 2-2020-2021).

Sinh viên xem chi tiết tại link (Danh sách thi vẫn đang cập nhật):

https://drive.google.com/drive/folders/1JsahuU-4WWTpWs8vIxoHoJ7Xfz284S-W?usp=sharing

LƯU Ý:

- Sinh viên phải xem danh sách trên link này để biết chính xác nhất chi tiết phòng thi, giờ thi của từng học phần. Lịch thi xem từ tài khoản cá nhân trên hệ thống đào tạo để tham khảo thêm ngày thi, giờ thi hoặc phòng thi có thể bị lệch.

- Đọc kỹ các hướng dẫn, quy định phòng KT&ĐBCL đã đăng trên fanpage để đảm bảo tham gia thi theo đúng quy định: https://www.facebook.com/ktdbclvku

BÌNH LUẬN

Liên kết hữu ích