Danh sách thi kết thúc học phần học kỳ 1 năm học 2021-2022 - Khóa 2021

Phòng KT&ĐBCL thông báo danh sách thi kết thúc học phần HK 1 năm học 2021-2022 của Khóa 21.

Sinh viên xem chi tiết tại link: https://by.com.vn/WSHMto

(Danh sách thi sẽ được cập nhật trước ngày thi khoảng 1-2 ngày)

* Những điều cần lưu ý và quy định liên quan đến thi trực tuyến xem chi tiết tại:

- Hướng dẫn thi trực tuyến: https://by.com.vn/06UFqv

- Một số lưu ý đối với mỗi hình thức thi: https://by.com.vn/vGzxub

- Hướng dn quay màn hình: https://youtu.be/GYXac1TQpcY

* Yêu cu tt c SV phi đọc k các hướng dn và thao tác thc hành quay màn hình trước khi thi. (Thc hành quay màn hình trước khi thi nhiu ln để nm cách quay màn hình đúng quy định, biết v trí file video lưu đâu, cách đổi tên file video theo đúng cú pháp quy định…)

* Lưu ý: s dng phn mm quay màn hình Free Online Screen Recorder online (không gii hn thi gian), không download app (nếu download app thì 2 phút video s dng hoc chỉ lưu được 2 phút và yêu cầu np phí). Khi kết thúc bui thi, bm dng ghi hình, video s tđộng phát, SV phải tắt video rồi mới lưu được)

 

Thông tin liên hệ Phòng Kho thí – Đảm bo cht lượng giáo dc – VKU

Đin thoi: 0236.6277.868/ 0236.3981.368

Email: kt_dbcl@vku.udn.vn

Fanpage: https://www.facebook.com/ktdbclvku

BÌNH LUẬN

Đối tác - hợp tác

Liên kết hữu ích