Danh sách thi kết thúc học phần HK 2 năm học 2021-2022

Phòng KT&ĐBCL thông báo danh sách thi kết thúc học phần học kỳ 2 năm học 2021-2022 tại link dưới đây:

https://drive.google.com/drive/folders/12qFy51Du0KOQ2amwpJAF5lJgcU2-ZTt6?usp=sharing

Danh sách thi sẽ được cập nhật trước ngày thi 2-3 ngày. Sinh viên chủ động theo dõi theo lịch thi đã thông báo trước đây và thường xuyên cập nhật các thông báo quan trọng qua fanpage của Phòng KT&ĐBCL

Nếu có thắc mắc có thể liên hệ phòng KT&ĐBCL qua email hoặc fanpage: https://www.facebook.com/ktdbclvku

 

BÌNH LUẬN

Liên kết hữu ích