Danh sách sinh viên nợ học phí học kỳ I năm học 2021 – 2022 đến thời điểm ngày 02/12/2021

Danh sách sinh viên nợ học phí học kỳ I năm học 2021 - 2022:

* Danh sách hệ Cao đẳng: File đính kèm

* Danh sách hệ Đại học: File đính kèm

* Danh sách hệ Cao đẳng học ghép Đại học: File đính kèm

- Trường hợp sinh viên chưa nộp học phí có tên trong danh sách nợ: không có tên trong danh sách thi cuối kỳ

- Trường hợp sinh viên đã nộp tiền nhưng vẫn có tên trong danh sách nợ: liên hệ gấp Phòng Kế hoạch – Tài chính (SĐT: 0236.3667.114)

- Trường hợp sinh viên có hoàn cảnh khó khăn: làm đơn gia hạn học phí gửi gấp về Phòng Công tác sinh viên.

Lưu ý: Sinh viên kiểm tra và phản hồi đến 11 giờ 30 ngày 03/12/2021.

 

BÌNH LUẬN

Liên kết hữu ích