Danh sách sinh viên được công nhận đạt trình độ Tiếng Anh chuẩn đầu ra - Hệ Cao đẳng

Phòng KT&ĐBCL thông báo danh sách sinh viên đạt trình độ Tiếng Anh chuẩn đầu ra - Hệ cao đẳng - Kỳ thi ngày 26/3/2022

Sinh viên xem chi tiết tại: https://by.com.vn/4cKsLd

 

BÌNH LUẬN

Liên kết hữu ích