Danh sách sinh viên dự thi kết thúc học phần học kì hè năm học 2021-2022

Phòng KT&DDBCLGD thông báo danh sách thi kết thúc học phần Học Kì Hè năm học 2021-2022

Sinh viên xem chi tiết tại link:

 

https://drive.google.com/drive/folders/1qRKUVkQowbKCvXVnhrLgYDYjd9K1dI1N?usp=sharing

 

LƯU Ý:

 

- Sinh viên phải xem danh sách trên link này để biết chính xác nhất chi tiết phòng thi, giờ thi của từng học phần. Lịch thi xem từ tài khoản cá nhân trên hệ thống đào tạo để tham khảo thêm ngày thi, giờ thi hoặc phòng thi có thể bị lệch.

Đọc kỹ các hướng dẫn, quy định phòng KT&ĐBCL đã đăng trên fanpage để đảm bảo tham gia thi theo đúng quy định: https://www.facebook.com/ktdbclvku

BÌNH LUẬN

Liên kết hữu ích