Danh sách sinh viên đại học chưa đủ điều kiện tốt nghiệp (Ngành Công nghệ thông tin)

Danh sách sinh viên đại học chưa đủ điều kiện tốt nghiệp (Ngành Công nghệ thông tin)

Khoa KHMT đề nghị sinh viên kiểm tra thông tin về các điều kiện chưa đạt và có kế hoạch khắc phục.

Danh sách cụ thể

BÌNH LUẬN

Liên kết hữu ích