Danh sách sinh viên đã mua bảo hiểm y tế năm 2023

Căn cứ "Thông báo về việc gia hạn nộp tiền Bảo hiểm y tế (BHYT) bắt buộc năm 2023 của Phòng Công tác sinh viên, Phòng Kế hoạch - Tài chính cung cấp danh sách sinh viên đã mua bảo hiểm y tế năm 2023 (Cập nhật danh sách đến ngày 12.11.2022): File đính kèm

Lưu ý: Đối với các trường hợp sinh viên không ghi nội dung, sinh viên đến tại phòng Kế hoạch - Tài chính cung cấp thông tin để thầy/cô kiểm tra, đối chiếu. Phòng Kế hoạch - Tài chính sẽ không chịu trách nhiệm cho trường hợp sinh viên không ghi rõ nội dung chuyển khoản.

 

BÌNH LUẬN

Liên kết hữu ích