Danh sách phân công hướng dẫn ETC 2022

Trên cơ sở đăng ký nhóm của các bạn qua form, Phòng KT&ĐBCL đã tổng hợp, điều chỉnh theo yêu cầu của cuộc thi và đã tiến hành phân công GVHD, các bạn xem chi tiết tại link:
 
????Sinh viên chủ động liên hệ GVHD (thông tin liên hệ xem trong sheet GVHD) trong tuần này để sắp xếp thời gian gặp mặt và thực hiện bài thi.
Các bạn lưu ý:
???? Vì số lượng nhóm nhiều hơn rất nhiều so với số lượng GVHD nên để đảm bảo chất lượng hướng dẫn, Phòng KT&ĐBCL thực hiện phân bổ mỗi GV hướng dẫn số lượng nhóm nhất định trên cơ sở thống nhất của các Khoa. Vì vậy, sẽ có nhiều trường hợp GVHD thực tế không phải là GVHD đăng ký.
???? Đối với những bạn đang học môn TACN 2 nếu không đăng ký thi ETC (cuối danh sách nhóm ETC) sẽ không có điểm bài tập và ko đủ điều kiện tham gia thi cuối kỳ. (Sinh viên có thể liên hệ cô Ngân qua email trong tuần này nếu có thắc mắc). Từ tuần 40 trở đi sinh viên không lên lớp theo lịch TACN 2 của P.ĐT nữa mà theo lịch hướng dẫn của mỗi GVHD.
???? Các bạn xem lại chi tiết kế hoạch cuộc thi được gửi qua mail để biết rõ hơn về cách thức tham gia cuộc thi. Đồng thời thường xuyên theo dõi Fanpage của phòng KT&ĐBCL để cập nhật các thông tin quan trọng.
Mọi thắc mắc có thể liên hệ phòng KT&ĐBCL qua email hoặc fanpage: https://www.facebook.com/ktdbclvku

BÌNH LUẬN

Liên kết hữu ích