Danh sách GVHD Thực tập tốt nghiệp K17; Thực tập Doanh nghiệp K19

Khoa KHMT thông báo danh sách phân công GVHD sinh viên Thực tập tốt nghiệp (đối với K17); Thực tập Doanh nghiệp (đối với K19) và các Kế hoạch cụ thể kèm theo.

Phân công GVHD khóa 19

Kế hoạch thực tập doanh nghiệp 19

Phân công GVHD khóa 17

Kế hoạch thực tập doanh nghiệp 17

BÌNH LUẬN

Liên kết hữu ích