Danh sách GVHD Đồ án Cơ sở 1, 3, 5 và Đồ án Chuyên ngành 2

Khoa KHMT thông báo danh sách thực hiện Đồ án cơ sở 1, 3, 5 và Chuyên ngành 2

Danh sách GVHD sinh viên thực hiện Đồ án cơ sở 1, 3, 5 và Chuyên ngành 2 (4 sheet tại file excel đính kèm).

Yêu cầu cụ thể đối với mỗi loại đồ án (xem file đính kèm).

Đồ án chuyên ngành 2

Đồ án cơ sở 1 

Đồ án cơ sở 3

Đồ án cơ sở 5

 

BÌNH LUẬN

Đối tác - hợp tác

Liên kết hữu ích