Danh sách các nhóm được chọn vào vòng Sơ loại 2 - ETC 2023

BTC thông báo danh sách các nhóm được chọn vào Vòng Sơ loại 2 – ETC 2023

Xem chi tiết tại link dưới đây:

https://docs.google.com/spreadsheets/d/120Z57zvPPIDgCISnduUbnnLDD5w5VS4p/edit#gid=742376397

Các nhóm được chọn liên hệ GVHD để được hướng dẫn chuẩn bị cho các vòng thi tiếp theo.

BÌNH LUẬN

Đối tác - hợp tác

Liên kết hữu ích