Danh sách các nhóm được chọn vào vòng Sơ loại 2 - Cuộc thi ETC 2021

BTC cuộc thi thông báo danh sách các nhóm được chọn vào vòng Sơ loại 2 - Cuộc thi ETC 2021.

Xem File đính kèm

Các đội được chọn tiếp tục liên hệ GVHD để hoàn thiện đề tài, bài thuyết trình chuẩn bị cho vòng Sơ loại 2, kế hoạch cụ thể:

- Thời gian thi vòng Sơ loại 2: dự kiến 12/6/2021

- Hình thức thi tại vòng Sơ loại 2: Các đội thực hiện phần thi thuyết trình trước các chuyên gia nước ngoài và hội đồng chấm thi.

Các nhóm sinh viên còn lại sẽ thi cuối kỳ theo lịch TB của P.KT&ĐBCL.

 

 

BÌNH LUẬN

Liên kết hữu ích