Đăng ký thi lần 2 HK1 năm học 2021-2022 đợt 2 - Hệ Cao đẳng

Thông báo tổ chức đăng ký thi lần 2 HK1(21-22) đợt 2 - Hệ Cao đẳng

Thực hiện theo kế hoạch đào tạo năm học 2021-2022, Phòng KT&ĐBCLGD thông báo về việc tổ chức thi lần 2 cho sinh viên bậc cao đẳng, cụ thể như sau:

1.     Đối tượng: Sinh viên có điểm tổng kết loại F HK1(21-22) đợt 2

2.    Thời gian đăng kí thi: Đến hết ngày 07/03/2022

3.  Cách thức đăng kí tham gia dự thi: Sinh viên tải mẫu đơn tại link đính kèm trong from, điền thông tin và nộp lại theo đường form sau: https://forms.gle/RrVPbGeB2gBmt1ML8

4.  Thời gian thi: Dự kiến từ ngày 11/03/2022 đến ngày 20/03/2022 (sinh viên chủ động theo dõi lịch thi cụ thể trên trang Esys.viethanit.edu.vn)

Mọi thắc mắc SV liên hệ trực tiếp phòng KT&ĐBCLGD, SĐT: 0236.3981.368

Sau thời gian trên nếu Sv không thực hiện đăng ký, Phòng KT&ĐBCLGD sẽ không giải quyết việc đăng ký bổ sung với bất kỳ lý do nào.

Thân./.

BÌNH LUẬN

Liên kết hữu ích