Đăng Ký Tham gia Chương Tình Phát triển nhân tài số

Căn cứ thông báo của Đại học Đà Nẵng và Công văn số 89/TTĐMST-NNL ngày 19/7/2022 của Trung tâm Đổi mới Sáng tạo Quốc gia về việc mời tham gia Chương trình Phát triển nhân tài số do Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia phối hợp cùng Tập đoàn Google tổ chức nhằm hỗ trợ nâng cao năng lực nguồn nhân lực, phát triển nhân tài số, Phòng KHCN&HTQT thông báo đến toàn thể CBGV và sinh viên trường kế hoạch đăng ký cụ thể như sau:

* Nội dung: Google tài trợ miễn phí khóa học với thời hạn 12 tháng trị giá 168 USD/tài khoản cho 20.000 cán bộ, giảng viên, sinh viên và người lao động trên toàn quốc

* Hình thức học: online trên hệ thống Coursera (thời gian học linh hoạt theo cá nhân học viên)

* Các khóa học: thông tin chi tiết khóa học trong file đính kèm

  1. Phân tích dữ liệu (Tiếng Anh – có tài liệu bổ trợ bằng tiếng Việt)

  2. Hỗ trợ kỹ thuật công nghệ thông tin (Tiếng Anh – có tài liệu bổ trợ bằng tiếng Việt)

  3. Quản lý dự án (Tiếng Anh)

  4. Thiết kế UX (Tiếng Anh)

  5. Tiếp thị kỹ thuật số và Thương mại điện tử (Tiếng Anh)

* Tiêu chí tham gia khóa học: không yêu cầu bằng cấp hoặc kinh nghiệm liên quan, chỉ cần người học có đam mê về chủ đề khóa học và có kỹ năng tiếng Anh đủ để hiểu và hoàn thành khóa học.

Chứng chỉ: hoàn thành mỗi khóa học trên hệ thống, học viên sẽ được cung cấp chứng chỉ bởi Google

Thời hạn đăng ký: đến hết ngày 08/08/2022

* Hình thức đăng ký: trực tuyến tại link https://forms.gle/ieZQ4Lx7gBujDxEp8

 

Thông tin chi tiết chương trình

BÌNH LUẬN

Liên kết hữu ích