Đăng ký phúc khảo điểm thi kết thúc học phần học kỳ 2 (2021-2022) - Đợt 1 (Khóa 2018, 2019, 2020)

Phòng Khảo thí - Đảm bảo chất lượng giáo dục (KT&ĐBCLGD) thông báo về việc đăng ký phúc khảo bài thi đợt 1 (Khóa 18,19,20), cụ thể như sau:

1. Đăng ký phúc khảo

Sinh viên có nguyện vọng phúc khảo bài thi kết thúc học phần học kỳ 2, năm học 2021-2022 thực hiện hồ sơ đăng ký phúc khảo gồm:

- Bản giấy Đơn phúc khảo kết quả thi nộp trực tiếp về Phòng KT&ĐBCLGD (V.A111) theo mẫu tại link trên website:

https://vku.udn.vn/tai-nguyen/phong-khao-thi-dbclgd/31-don-xin-phuc-khao.html

- Điền thông tin phúc khảo theo đường dẫn: 

https://forms.gle/GYCtfL95PMCVKtK17

2. Thời gian nhận đơn phúc khảo:

Nhận đơn đăng ký phúc khảo kể từ ngày ra thông báo đến hết ngày 08/07/2022.

3. Lưu ý

- Sinh viên phải có trách nhiệm kiểm tra điểm thi của mình trước khi điền đơn phúc khảo.

- Sinh viên ghi rõ lý do phúc khảo, Phòng KT&ĐBCLGD chỉ xét những đơn có lý do chính đáng, hợp lý và sẽ thông báo cho sinh viên.

- Chỉ thực hiện tổ chức phúc khảo đối với điểm thi cuối kỳ, không phúc khảo đối với điểm quá trình và những học phần thi vấn đáp (nếu có thắc mắc sinh viên có thể trao đổi với giảng viên giảng dạy hoặc cán bộ chấm thi).

- Điểm sau khi chấm phúc khảo là điểm cuối cùng của sinh viên.

- Những sinh viên có nhu cầu phúc khảo điểm thi phải làm đơn theo mẫu, nộp đúng thời gian theo thông báo. Hết thời gian quy định, sinh viên không có quyền phúc khảo bài thi.

 

Phòng KT&ĐBCLGD.

BÌNH LUẬN

Đối tác - hợp tác

Liên kết hữu ích