Đăng ký nhóm tham gia cuộc thi Sinh viên giỏi Tiếng Anh 2022 - ETC 2022

Nhận thức được tầm quan trọng của hội nhập quốc tế trong giáo dục Đại học, nhất là trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 và chuyển đổi số, Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông Việt – Hàn thông báo kế hoạch tổ chức Cuộc thi Sinh viên giỏi Tiếng Anh 2022 lần thứ 5 - ETC 2022.

1.      MỤC ĐÍCH VÀ Ý NGHĨA:

·      Giúp sinh viên có động cơ, ý thức, điều kiện thực hành và phát triển kỹ năng sử dụng tiếng Anh, góp phần vào định hướng đào tạo quốc tế hóa của Trường ĐH Công nghệ Thông tin và Truyền thông Việt - Hàn.

·      Tạo sân chơi bổ ích, giúp sinh viên trang bị thêm kiến thức về cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 4, công cuộc chuyển đổi số đang diễn ra mạnh mẽ trên toàn thế giới.

·      Tạo cơ hội cho các bạn sinh viên tìm hiểu và đề xuất giải pháp trước thời cơ và thách thức mà Công nghiệp lần thứ 4 mang lại trong các lĩnh vực liên quan.

·      Là dịp để các bạn sinh viên gặp gỡ, giao lưu và trau dồi các kỹ năng mềm.

2.     CHỦ ĐỀ CUỘC THI:

Sinh viên với công cuộc chuyển đổi số, cách mạng lần thứ 4

3.     ĐỐI TƯỢNG THAM GIA:

·      Sinh viên tất cả các khoá của Trường ĐH Công nghệ Thông tin và Truyền thông Việt – Hàn, bắt buộc đối với sinh viên đang học học phần Tiếng Anh chuyên ngành 2 (K21 và các khóa trước), khuyến khích sinh viên tất cả các khóa tham gia;

·      Tất cả sinh viên Đại học Đà Nẵng;

·      Các sinh viên thi theo hình thức nhóm (3 sinh viên); khuyến khích mỗi nhóm gồm 02 sinh viên Công nghệ thông tin hoặc Công nghệ kỹ thuật máy tính và 01 sinh viên Quản trị kinh doanh.

4.     THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC, ĐIỀU LỆ CUỘC THI, QUYỀN LỢI CỦA SINH VIÊN:

Xem chi tiết thông báo tại link: https://by.com.vn/k1TE7s

5. LINK ĐĂNG KÝ NHÓM: https://forms.gle/fJpDi39gQn2bxvfk8

Thời hạn đăng ký: từ khi thông báo đến ngày 25/4/2022

 

Khuyến khích sinh viên đăng ký theo nhóm lớp HP TACN 2.

Mọi thắc mắc sinh viên liên hệ phòng KT&ĐBCL theo các kênh bên dưới


Phòng Khảo thí – Đảm bảo chất lượng giáo dục – VKU

☎️Điện thoại: 0236.6277.868/ 0236.3981.368
????Email: kt_dbcl@vku.udn.vn

 

BÌNH LUẬN

Liên kết hữu ích