Đăng ký chuyên ngành Khóa 20 - Từ ngày 05/5 đến 15/5/2021

Phòng Đào tạo thông báo đăng ký chuyên ngành cho sinh viên khóa 2020:

- Đối tượng đăng ký: Tất cả sinh viên khóa 2020 ngành Công nghệ thông tin và ngành Quản trị kinh doanh.

- Hình thức đăng ký: 

       + Sinh viên đăng nhập vào trang website: http://daotao.vku.udn.vn/sv/ để đăng ký chuyên ngành

       + Sinh viên in phiếu đăng ký chuyên ngành (ký và ghi rõ họ tên), nộp về Khoa quản lý đào tạo sau khi có thông báo quay trở lại học tập bình thường

- Thời gian đăng ký: Từ ngày 05/5/2021 đến ngày 15/5/2021

Sau thời gian trên, những sinh viên không đăng ký sẽ không được xếp lớp và chịu hoàn toàn trách nhiệm về các vấn đề phát sinh.

- Thời gian dự kiến công bố danh sách xét chuyên ngành: 20/5/2021

BÌNH LUẬN

Liên kết hữu ích