Công ty Neurond tuyển intership về AI, Data engineer

1. Data Engnineer Intern:

     * Yêu cầu:

          - Có kiến thức về Data, SQL.

          - Khả năng giao tiếp tiếng anh tốt.

          - Có thể tham gia thực tập toàn thời gian tại công ty.

2. AI Engnineer Intern:

     * Yêu cầu:

          - Có kiến thức về Python, Machine Learning,

          - Có kiến thức về data library such như Numpy, Pandas, … hoặc deep learning framework TensorFlow, PyTorch, Keras là một điểm cộng.

          - Khả năng giao tiếp tiếng anh tốt.

          - Có thể tham gia thực tập toàn thời gian tại công ty.

JD

Regis form

BÌNH LUẬN

Đối tác - hợp tác

Liên kết hữu ích