Công ty KDDI vietnam tuyển dụng sv mới tốt nghiệp 2023

Công ty KDDI là công ty dịch vụ ICT cho các công ty Nhật tại thị trường Việt Nam.

Công ty đang có nhu cầu tuyển 2 nhân viên trong các lĩnh vực công nghệ thông tin, điện tử viễn thông với yêu cầu như sau:

  • Graduated in information technology related field (Tốt nghiệp trong các lĩnh vực có liên quan đến công nghệ thông tin)
  • Strong at reporting by email, file, and telephone to managers in HCMC (Có kỹ năng báo cáo, bằng email, tập tin, điện thoại cho cấp trên ở HCM)
  • Good English communication, Soft - skill to communicate well with customer and vendor (có kỹ năng giao tiếp bằng tiếng Anh, kỹ năng mềm để quản lý thầu phụ)
  • Documentation skill  (kỹ năng làm tài liệu)

*Character:

  • Punctual, reliable (Đúng giờ, đáng tin cậy)
  • The person who can follow rules and procedures (Người có thể tuân theo các quy tắc và thủ tục)
  • Motivated, good teamwork, management and trouble skills (Năng động, làm việc nhóm tốt, kỹ năng quản lý và xử lý sự cố)
  • Willing to learn (Ý chí học hỏi)
  • Familiarity with those products is an advantage: Cisco, Fortinet, Juniper, HPE, DELL, Lenovo; NEC or Panasonic PBX; Microsoft (quen thuộc với các sản phẩm là một lợi thế: Cisco, Fortinet, Juniper, HPE, DELL, Lenovo; Tổng đài NEC hay Panasonic; Microsoft)

Thông tin liên hệ nộp CV:

Ms Ngân:             Email: vkngan@kddivietnam.com

JD implement team 

JD Maintenance team

BÌNH LUẬN

Đối tác - hợp tác

Liên kết hữu ích