Chương trình trao đổi sinh viên trực tuyến của Trường Đại học Chang-Gung (CGU), Đài Loan

Chương trình trao đổi sinh viên trực tuyến của Trường Đại học Chang-Gung (CGU), Đài Loan:

- Đây là chương trình miễn phí.

- Mỗi khóa học từ 1~3 tín chỉ.

- Người học sẽ nhận được bảng điểm của CGU sau khi tham gia cả học kỳ (18 tuần) và hoàn thành các bài tập.

- Ngôn ngữ sử dụng là tiếng Anh.

- Đăng ký học ở địa chỉ https://forms.office.com/r/NmYS73MKRm

- Hạn cuối nộp hồ sơ là ngày 20/01/2022.

Các khóa học:

- Khóa học 1: Enterprise Resource Planning

Mô tả khóa học: Enterprise Resource Planning course aims to enhance students understanding of business models and system, business process management, business resource planning, commercial ERP systems, process mining and re-engineering.

(https://www.is.cgu.edu.tw/portal/DesktopModules/Course/CourseInfo.aspx?SID=48442&CID=IM4008)

- Khóa học 2: Quality Management

Mô tả khóa học: The course is to encourage students learning about the concept of quality management and quality improvement techniques; also to identify the interdependence of the operations functions with other functions, and to establish the importance of quality to the success of the organization.

(Thông tin: https://www.is.cgu.edu.tw/portal/DesktopModules/Course/CourseInfo.aspx?SID=48259&CID=BS3005)

BÌNH LUẬN

Liên kết hữu ích