Chương trình thực tập summer tại Cty Enouvo "Summer internship program 2023"

Với mục đích phát triển nguồn nhân lực IT trên địa bàn thành phố Đà Nẵng và Miền Trung, đồng thời tạo cơ hội cho các bạn sinh viên tiếp cận với doanh nghiệp từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường, Công ty ENOUVO sẽ tổ chức chương trình thực tập định kỳ SUMMER INTERNSHIP PROGRAM 2023 kéo dài 3 tháng. Chương trình nhằm hỗ trợ công tác đào tạo của quý nhà trường, mang lại cơ hội trải nghiệm thực tế tại doanh nghiệp cho sinh viên, và chuẩn bị cho các bạn hành trang vững vàng trước khi bắt đầu sự nghiệp.

Nội dung chương trình:

  • Thời gian tuyển dụng: 17.4 - 26.5.2023
  • Thời gian đào tạo: 1.6 - 31.8.2023
  • Đối tượng: Ưu tiên sinh viên năm 3,4 thuộc các ngành Công nghệ thông tin, Khoa học máy tính, Điện tử viễn thông...
  • Mảng đào tạo: Machine Learning/Artificial Intelligence, Backend (NodeJs), Frontend (ReactJs), Mobile (Native, React-Native), Quality Assurance, Learning & Development, Partnership & Communities.

Thông tin ứng tuyển:

ENOUVO GROUP

Learning & Development Department

 

BÌNH LUẬN

Đối tác - hợp tác

Liên kết hữu ích