An ninh mạng trong điện toán đám mây

Topic: AN NINH MẠNG TRONG ĐIỆN TOÁN ĐÁM MÂY - CƠ HỘI NGHỀ NGHIỆP TRONG NGÀNH BẢO MẬT

Diễn giả: Mr. Philip Hùng Cao – Kiến trúc sư Giải pháp Công nghệ, thành viên Văn phòng Giám đốc An ninh Thông tin khu vực Châu Á Thái Bình Dương và Nhật Bản Palo Alto Networks.

Nội dung Chi tiết:

Phần 1:

- Thực trạng, Tình hình An ninh mạng hiện nay. Những lỗ hổng bảo mật, nguy cơ mất thông tin

- Một số phương thức tấn công và giải pháp

Phần 2:

- Điện toán đám mây

- Bảo mật đám mây Sự khác nhau giữa bảo mật đám mây và bảo mật truyền thống

 - Xu hướng nghề nghiệp An ninh mạng, cơ hội cho sinh viên CNTT trong ngành An ninh mạng. Định hướng lộ trình nghề nghiệp 

 - Học viên cần chuẩn bị gì để theo đuổi lĩnh vực Bảo mật

Phần 3:

- Mini Game

- Đặt câu hỏi cho diễn giả và trả lời

Đăng ký tham dự WORKSHOP tại đường link: https://event.bkacad.edu.vn/

BÌNH LUẬN

Đối tác - hợp tác

Liên kết hữu ích