[KTMTĐT] Thông báo thời gian bảo vệ Đồ án cơ sở 1 (CE, IT) - HK 2-2022-2023

Khoa KTMT&ĐT thông báo lịch thi Đồ án cơ sở 1  (CE, IT) cụ thể như sau:

 

- Đồ án cơ sở 1 CE: 13h30 ngày 27/6/2023

- Đồ án cơ sở 1 IT: 08h00 ngày 03/7/2023

 

Danh sách hội đồng thi và phòng thi sẽ được cập nhật trên hệ thống.

 

Xem chi tiết tại link: 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/17e0FZnamvYlPqSva8-EyHIDlYcmMuQ7C/edit?usp=drive_link&ouid=102524282303563119697&rtpof=true&sd=true

 

BÌNH LUẬN

Đối tác - hợp tác

Liên kết hữu ích