[Khoa KTMT&ĐT] Lịch bảo vệ Thực tập Tốt Nghiệp CE

Theo kế hoạch của Khoa Kỹ Thuật Máy Tính & Điện Tử, lịch bảo vệ Thực tập Tốt nghiệp CE ngày 09/09/2022 vào lúc 7h30

Danh sách thi, phòng thi, giờ thi cụ thể sinh viên vào hệ thống đào tạo để xem (hệ thống đang cập nhật). Mọi thắc mắc liên quan sinh viên liên hệ Khoa qua email: ce@vku.udn.vn hoặc số điện thoại: 0236 3962362

Lưu ý:

 - Sinh viên có mặt tại phòng thi theo đúng thời gian quy định. Thực hiện nộp báo cáo Đề án theo quy định của Khoa.

 - Cập nhật điểm ngay tại buổi thi, nếu có thắc mắc thì phản hồi ngay với GV chấm thi. Sinh viên không được phúc khảo đối với các môn thi Vấn đáp.

BÌNH LUẬN

Liên kết hữu ích