[Khoa Khoa học máy tính] Thông báo thi học phần Thực tập tốt nghiệp

 

Khoa khoa học máy tính Thông báo thi học phần Thực tập tốt nghiệp, cụ thể như sau:

- Thời gian: 14/09/2023

- Địa điểm thi và hình thức thi: thi trực tiếp tại Khu K

- Danh sách hội đồng thi, SV đăng nhập vào hệ thống đào tạo để xem (thông tin sẽ có sau ngày 06/09/2023)

BÌNH LUẬN

Đối tác - hợp tác

Liên kết hữu ích