[Khoa khoa học máy tính] Thông báo thi học phần Thực tập doanh nghiệpKhoa khoa học máy tính Thông báo thi học phần Thực tập doanh nghiệp, cụ thể như sau:
- Thời gian: 7h30 ngày 19/08/2023
- Địa điểm: Khu K, phòng thi cụ thể SV đăng nhập vào hệ thống đào tạo để xem

BÌNH LUẬN

Đối tác - hợp tác

Liên kết hữu ích