[Khoa Khoa học máy tính] Thông báo lịch bảo vệ Đồ án tốt nghiệp khóa 2018-2023

[Khoa Khoa học máy tính] Thông báo lịch bảo vệ Đồ án tốt nghiệp khóa 2018-2023

 

Khoa Khoa học máy tính thông báo lịch bảo vệ Đồ án tốt nghiệp, cụ thể như sau:

- Thời gian: ngày 14/01/2023 (sáng + chiều)

- Địa điểm và danh sách hội đồng Khoa sẽ thông báo sau.

BÌNH LUẬN

Liên kết hữu ích