[Khoa Khoa học máy tính] Thông báo đăng ký nhóm, đề tài và GVHD học phần Đồ án Tốt nghiệp

 

 

Khoa KHMT thông báo kế hoạch đăng kí nhóm, đề tài và GVHD học phần Đồ án tốt nghiệp, cụ thể như sau:

1. Link đăng kí: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeHYY9EohDNY93BIGcuRcEK7c7ujUvydLP6Ei9ZrhL9OmS0sA/viewform?usp=sf_link

2. Hạn cuối đăng kí: 03/09/2023

BÌNH LUẬN

Đối tác - hợp tác

Liên kết hữu ích